ISQI

بهمنی‌ها برترین رتبه‌های خدمات فروش را به خود اختصاص دادند
پیشرانه- شرکت‌های خودروساز گروه بهمن مطابق با گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به‌رسم هرساله برترین رتبه‌های خدمات فروش را ...
15 اردیبهشت 1400
مهدی اسدی