گروه خودروسازي سايپا ۳درصد جلوتر از برنامه فروردين ۱۴۰۱

یکشنبه - 18 اردیبهشت 1401

پیشرانه – معاون برنامه‌ريزی جامع توليد گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه اين مجموعه از برنامه توليد ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳درصد جلوتر است، گفت: گروه خودروسازي سايپا در كنار تكميل كاري خودروهاي ناقص، موفق شده در ماه گذشته ٢٠٨٤٥ دستگاه انواع محصولات را توليد كند.

پیشرانه – معاون برنامه‌ريزی جامع توليد گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه اين مجموعه از برنامه توليد ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳درصد جلوتر است، گفت: گروه خودروسازي سايپا در كنار تكميل كاري خودروهاي ناقص، موفق شده در ماه گذشته ٢٠٨٤٥ دستگاه انواع محصولات را توليد كند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» مسعود پروين با اشاره به اينكه گروه خودروسازي سايپا در برنامه توليدي كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده بود، مي بايست در فروردين ماه ۲۰۱۳۴ دستگاه خودرو توليد مي كرد، تصريح كرد: اين مجموعه با وجود تمام مشكلات و خودروهاي ناقصي كه وجود داشت، موفق شد ٢٠٨٤٥ دستگاه انواع محصولات را توليد كند و همزمان خودروهاي ناقص را نيز كاهش دهد به طوري كه موجودي خودروهاي ناقص گروه سايپا كه در پايان فروردين ماه سال گذشته حدود ۵۸ هزاردستگاه بود با انجام تكميل كاري، تا پايان فروردين ماه سال جاري به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسيد.

معاون برنامه‌ريزی جامع توليد گروه خودروسازي سايپا با تاكيد بر اينكه ميزان خودروهاي ناقص در فروردين ماه سال جاري نسبت به سال گذشته حدود ۴۷ درصد كاهش يافته است، اشاره كرد: تمام بخش هاي گروه خودروسازي سايپا در تلاش هستند تا ضمن به صفر رساندن خودروهاي ناقص، افزايش توليد را براي اين مجموعه رقم بزنند.

معاون برنامه‌ريزی جامع توليد گروه خودروسازي سايپا گفت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده، در ارديبهشت ماه افزايش محسوسي در توليد ثبت شده است به نحوي كه در ۱۷ ارديبهشت ماه توليد  به مرز ۱۷۰۰ دستگاه رسيد و تثبيت اين روند در دستور كار تمام حوزه ها قرار گرفته است.

او خاطرنشان كرد: از ابتداي سال جاري تا ۱۸ ارديبهشت ماه بيش از ۳۵۰۰۰ دستگاه انواع محصولات در گروه خودروسازي سايپا توليد شده كه حدود ۹۰ درصد آن (حدود ۳۲ هزار دستگاه) عبور مستقيم بوده و در فرآيند تحويل به فروش قرار گرفته است.

پروين با بيان اينكه عبور مستقيم خودروها باعث سه اتفاق رشد كيفي خودروهاي توليدي، كاهش هزينه هاي مربوطه و افزايش سرعت در تحويل خودروها به مشتريان مي شود، افزود: از ابتداي سال جاري تا ۱۸ ارديبهشت ماه با حدود۳۲ هزار دستگاه توليد عبور مستقيم وتكميل حدود۱۹ هزار دستگاه خودروهاي ناقص، ۵۱ هزار دستگاه خودرو آماده تحويل به فروش شد كه اين امر دستاوردي جديد محسوب مي شود.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟