مرور برچسب

آرین سرمایه

استخدام در شرکت آرین سرمایه

پیشرانه - شرکت هلدینگ خودرویی آرین سرمایه با هدف تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌های تابعه خود، نیروی انسانی جدید استخدام می‌کند.