انجمن تخصصی صنایع همگن

استانداردهای صنعت خودرو باید بومی‌سازی شود
پیشرانه- عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی گفت: استانداردهای صنعت خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط ...
13 شهریور 1398
مهدی اسدی
نگاه به ساپکو باید بر پایه احیاء استوار باشد
پیشرانه- عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی گفت: ساپکو باهدف بهره‌وری و سرعت بیشتر در فرایندهای تأمین و تسریع ...
11 شهریور 1398
مهدی اسدی