تایر سیمی

صادرات تایر در انتظار ابلاغ نهایی است
پیشرانه- صادرات تایر در حال حاضر در انتظار ابلاغ نهایی دفتر مقررات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با بازگشت به بازارهای خارجی ...
13 شهریور 1400
مهدی اسدی
تاير سيمي و آنچه باید درباره آن بدانید
پیشرانه: تاير سيمي این روزها رو گوی رقابت در تولید را از تایرهای نخی و بایاس ربوده اند. به گزارش وب سایت خبری پیشرانه به طور خلاصه مي توان ...
2 شهریور 1398
مهدی اسدی