تورم صنعت خودرو

بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان همگام با تورم صنعت خودرو/ از تجربیات رنو درس بگیریم
پیشرانه- یکی از ضرورت های تورم صنعت خودرو، بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان است که از نوسانات ارزی و رشد هزینه های تولید ...
3 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه