خودرو چینی

هدف‌گذاری ۳ میلیون دستگاهی چانگان برای ۲۰۲۵
پیشرانه- پیش‌ازاین، رقبای بومی و هم‌وطن چانگان و دو غول خودروسازی دیگر چین یعنی جیلی و گریت‌وال، هرکدام به ترتیب از هدف‌گذاری 3.65 ...
4 شهریور 1400
مهدی اسدی
حضور چینی‌ها در بازار خودرو ایران شدت می‌گیرد؟
پیشرانه - حضور چینی‌ها در بازار خودرو ایران موضوعی جدید نیست اما تحت تاثیر سند همکاری 25 ساله برخی تحلیل‌ها از احتمال گسترش حضور آنها سخن ...
15 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه
توسعه صنعت خودرو با مشارکت چین
توسعه صنعت خودرو با مشارکت چین یکی از گزینه‌هایی است که در سال‌های گذشته پیگیری شده و در شرایط فعلی تنها گزینه ایران به نظر ...
1 شهریور 1399
تحریریه پیشرانه