مرور برچسب

رایزکو

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران؛

پایان مرحله اول واکسیناسیون بزرگترین شهرک غیردولتی صنعتی کشور در…

پیشرانه - واکسیناسیون عموم پرسنل کارخانجات و صنایع شهرک صنعتی صفادشت در مجتمع صنعتی رایزکو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز بهداشت غرب تهران) با ظرفیت روزانه ۶۰۰۰ نفر در روز به اتمام رسید.

واکسیناسیون سراسری کارکنان شرکت‌های منطقه صنعتی صفادشت به همت…

پیشرانه -اجرای طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان و فعالان کارخانجات و صنایع شهرک صنعتی صفادشت، بزرگترین شهرک صنعتی و غیردولتی کشور به همت هلدینگ رایزکو و همراهی دانشگاه علوم پزشکی ایران (شبکه بهداشت ملارد) در حال انجام…