مرور برچسب

رایزکو

واکسیناسیون سراسری کارکنان شرکت‌های منطقه صنعتی صفادشت به همت…

پیشرانه -اجرای طرح واکسیناسیون تمامی کارکنان و فعالان کارخانجات و صنایع شهرک صنعتی صفادشت، بزرگترین شهرک صنعتی و غیردولتی کشور به همت هلدینگ رایزکو و همراهی دانشگاه علوم پزشکی ایران (شبکه بهداشت ملارد) در حال انجام…