شاسی بلند کوپه

ب‌ام‌و X6 و برداشت سوم
پیشرانه- اگر از دعوای همیشگی بنر بهتر است یا ب‌ام‌و بگذریم باید خاطرمان باشد به هر حال ب ام و سازنده نخستین شاسی بلند کوپه دنیا است. به ...
29 مرداد 1398
مهدی اسدی