قيمت گذاري

بازنگری در قیمت گذاری خودرو كلید خورد
پيشرانه - بازنگری در قیمت گذاری خودرو كه یكی از خواسته‌های اصلی خودروسازان در طول ماه‌های گذشته بود از سوی وزارت صمت و شورای رقابت كلید ...
9 تیر 1399
تحریریه پیشرانه