ماستنگ

ماستنگ جانِ دوباره می گیرد
پیشرانه- فورد در راستای زنده و به‌روز نگه‌داشتن گونه‌های عملکردی ماستنگ مدل ۲۰۲۰ نسخه‌های شلبی GT350R و GT350 را با مشخصات فنی و تجهیزات ...
14 شهریور 1398
مهدی اسدی