کراس اوور شهری

نخستین کراس اوور شهری با سقف باز شو را بشناسید
پیشرانه- فولکس‌ واگن توارگ با اعلام نام خود به عنوان نخستین کراس اوور شهری با سقف باز شو توانسته یک گام از رقبای قدرتمند خو یعنی پورشه ...
16 شهریور 1398
مهدی اسدی