مرور برچسب

گمرک

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد:

۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرک

پیشرانه - مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وجود حدود 2100 دستگاه خودرو وارداتی در گمرک خبر داد که دیگر امکان ترخیص آنها وجود ندارد.