التهاب بازار

دلار بلای جان بازار خودرو شد
پیشرانه - بازار خودرو در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است افزایشی که همچنان تقاضایی برای آن وجود ...
8 شهریور 1400
مهدی اسدی
آیا آشفته‌ بازار خودرو با عرضه در بورس آرام می‌گیرد؟
پیشرانه- آشفته‌ بازار خودرو به محل سود دلالان تبدیل‌شده است. تفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد جیب واسطه را پرکرده و درنهایت ...
19 مرداد 1400
مهدی اسدی
خریداران همچنان برنده بازار خودرو/ هیجان خرید خودرو با قیمت های جدید فروکش می کند؟
پیشرانه- روز گذشته پس از کش و قوس های فراوان در نهایت ایران خودرو مصوبه افزایش 8 درصدی قیمت ها را اعمال و از فروش فوق العاده خود با قیمت های ...
2 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه