مرور برچسب

رفع موانع تولید

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (10)

نقشه توسعه کشور را بنویسید

پیشرانه - با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته همواره شعار سال اقتصادی بوده اما در عمل هنوز با اهداف فاصله داریم و راهکار نوشتن نقشه توسعه کشور است.

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (8)

حمایت از تولید باید هدف ملی باشد

پیشرانه - حمایت از تولید هرچند در سال‌های گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته اما نبود الزام قانونی و نظارت بر آن، در حوزه عمل مشکل‌ساز شده است.

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (7)

نگاه منفی به تولید باید متوقف شود

پیشرانه - نگاه منفی به تولید یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که در سال‌های گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته و در سال جاری امیدواریم که تغییر کند.

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (5)

فرهنگ تولید در ایران فراموش شده است

پیشرانه - کشوری که برای سال‌ها با تحریم‌ روبه رو بوده نیاز به تغییر در دیدگاه‌ کلان خود دارد و در این بین فرهنگ تولید در ایران بسیار مهم است.

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (3)

صنعت خودرو ایران و دو معضل تاریخی

پیشرانه - صنعت خودرو ایران در طول سال‌های گذشته همواره با محدودیت‌هایی جدی دست و پنجه نرم کرده و عبور از این شرایط وابسته به رفع دو معضل است.

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (2)

فرآیندها، بزرگترین مانع فعالان اقتصادی

پیشرانه- برای آنکه بدانیم بر سر یک سرمایه گذار که قصد ورود به حوزه خودرو را دارد چه بلایی می‌آید و چه موانعی در مسیر او قرار می‌گیرد، باید نگاهی به فرایندها داشته باشیم،امروز اگر یک سرمایه گذار بخواهد وارد تولید…