مرور برچسب

لیفان

قیمت خودرو ۲۰ اسفند ۹۹

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 20 اسفند 99 نشان می‌دهد خودرو پراید 131 مدل 99 حدود 109 میلیون تومان در بازار خریدوفروش می‌شود.

قیمت خودرو ۲۷ بهمن ۹۹

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 27 بهمن 99 نشان می‌دهد خودرو پراید 131 مدل 99 حدود 108 میلیون تومان در بازار خریدوفروش می‌شود.