مرور برچسب

پيش فروش

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

سامانه ثبت سفارش خودرو کفایت لازم را ندارد/وزارت صمت با ارسال…

پیشرانه -  رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وزارت صمت با ارسال نامه‌ای عملکرد خود را توجیه کرد، اما با توجه به مشکلی که برای مردم در این راستا پیش آمده بود، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد.

نگاهي به ابهامات فروش يك ساله ايران خودرو و سايپا

قانون پيش فروش خودرو فراموش شده است؟

پيشرانه - قانون پيش فروش خودرو كه در سال 1395 از معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد، به نظر در طرح يك ساله ايران خودرو و سايپا فراموش شده است.