مرور برچسب

واردات خودرو دست دوم

«پیشرانه» گزینه جدید وزارت صمت را بررسی می‌کند:

واردات خودرو دست دوم کلید می‌خورد؟

پیشرانه - واردات خودرو دست دوم با وجود آنکه در طول تمام سال‌های گذشته همواره مطرح بوده اما هرگز سرنوشت روشنی پیدا نکرده و در حد گمانه باقی مانده است.