طرح فروش نقدی کراس‌اوور تیارا مکس موتور اعلام شد + جدول قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱

سه شنبه - 11 بهمن 1401

پیشرانه -شرکت مکث موتور شرایط فروش نقدی محصول تیارا ویژه طرح تعویض خودروهای فرسوده را اعلام نموده است.

پیشرانه -شرکت مکث موتور شرایط فروش نقدی محصول تیارا ویژه طرح تعویض خودروهای فرسوده را اعلام نموده است.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، این طرح فروش از روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ و تنها به صورت اینترنتی انجام می‌شود. خودرو به صورت نقدی و با قیمت قطعی عرضه می‌شود. جریمه تاخیر در تحویل خودرو معادل %۳۰ سالانه می‌باشد.

سند خودرو به مدت یک سال از زمان تحویل، در رهن شرکت مکث موتور خواهد بود. مبالغ واریزی صرفا می‌بایستی از حساب متقاضی باشد. کلیه هزینه‌هــا، مالیات، عـوارض بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افــزوده، نقل و انتقال و سایر هزینه‌هــا کــه برعهده مشتریان می‌باشد، بــر اساس تعرفه‌های جاری محاسبه شــده است. چنانچه موارد فوق تــا زمان تحویل تغییر کند پرداخــت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقـوق دولتی بر عهده مشتری می‌باشـد.

هر کد ملی صرفا یک بار امکان ثبت نام دارد.متقاضی باید اطلاعات خودروی فرسوده را ثبت و تأیید کند، پذیرش تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات صحیح به عهده متقاضی است. در صورت لزوم، مراسم قرعه کشی پس از پایان مهلت ثبت نام و با حضور مراجع نظارتی برگزار می‌شود. فرآینـد اسـقاط از طریـق سـامانه سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل و سـوخت کشور انجام خواهد شد. فـرد منتخـب و تأییـد شـده بایـد ظـرف مهلت حداکثـر دو ماه، فرآیند اسقاط خودروی فرسوده خـود را انجام دهـد.

جدول طرح فروش نقدی کراس‌اوور تیارا مکس موتور قیمت ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱

خودرو تیارا مکث موتور
مدل ۱۴۰۱
رنگ سفید، مشکی، سرمه ای
قیمت مصوب (ریال) ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت قابل واریز در زمان ثبت‌نام(ریال) ۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
الباقی (ریال) سال پس از تحویل ۱ چک به تاریخ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زمان تحویل روز کاری ۹۰
اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟