بازار خودرو ابزاری برای قدرت نمایی حکمرانی اقتصادی ؟

یکشنبه - 24 اردیبهشت 1402

پیشرانه -در تمام دنیا برای تولید و تولیدکننده به شدت احترام و ارزش قائل هستند اما به نظر می رسد که در ایران بازار خودرو به ابزاری برای قدرت نمایی حکمرانی اقتصادی بدل شده است.

پیشرانه -در تمام دنیا برای تولید و تولیدکننده به شدت احترام و ارزش قائل هستند اما به نظر می رسد که در ایران بازار خودرو به ابزاری برای قدرت نمایی حکمرانی اقتصادی بدل شده است.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه»  ٬ اگر اتفاقات هفته گذشته خودرو را در نظر بگیریم٬به نظر می رسد که نه تنها دیگر باید قید ورود سرمایه های جدید به این صنعت را زد٬بلکه در صورت قطعی شدن شایعات و قیمت ها٬باید آرام آرام شاهد کوچ سرمایه های نیز این صنعت باشیم.
طی روزهای اخیر از یک سو شورای رقابت با انتشار غیر رسمی قیمت خودروهای مونتاژی آینده فعالیت خودروسازان بخش خصوصی و بازار را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر خبر ممنوعیت واردات خودروهای کره ای بخش دیگری از کسب و کار فعالان این حوزه و بازار را به شدت به فضایی غبار آلوده برده است.
این اتفاقات درست در شرایطی رخ داده اند که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به آرامش و عرضه های بیشتر نیاز دارد.
با این حال از هر دیدگاهی که به این دو موضوع نگاه می شود به نتیجه معقولی نخواهیم رسید.
البته پیش از هر نکته ای به نظر می رسد که این بار شورای رقابت از دست معاون اول دولت کپی کرده و خواسته است خود را دوستدار مردم نشان بدهد.خواسته است به آنها بگوید که من به عنوان نهادی فراقوه ای می خواهم خودرو را ارزان کنم٬اما خودروسازان نمی گذارند.
در این میان بخشی از مردم که به شدت از تورم و گرانی ها به تنگ آمده اند شاید در ابتدا از این قیمت ها استقبال کنند.ولی باید در نظر داشت آنها هر چند دستشان به جایی نمی رسد اما حافظه خوبی دارد. مردم و مصرف کنندگان به خوبی می دانند که قیمت گذاری و اقتصاد دستوری و دخالت در قیمت گذاری دلیل اصلی آشفتگی امروز بازار خودرو است. آیا آنها از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته حاصل تفکر دولتی بی خبر هستند.آیا آنها نمی دانند که هزینه رانتی که در بازار به صورت کور توزیع می شود از جیبب آنان پرداخت می شود؟ به طور مسلم می دانند.
مردم می دانند که در صورت ممنوعیت واردات خودروهای کره ای ٬ بازهم باید شاهد گران و گران تر شدن خودروهای وارداتی در بازار باشند. مردم می دانند و می فهمند که هر چه بازار محدود تر شوند٬ به چینی شدن بیشتر آن اضافه می شود.البته آنها شرایط را درک می کنند و می دانند که در وضعیت فعلی وقتی مادر نیست باید با زن بابا ساخت؛ با این حال چرا هر روز و هر ساعت بازار خودرو باید با استرس و نگرانی همراه شود. قصد برهم زنندگان این آرامش چیست؟ بیش از این چه فضایی را برای توزیع رانت نیاز دارند؟
ایا واقعا حکمرانی اقتصادی نیاز دارد تا قدرت خود را به رخ مردم و فعالان اقتصادی بکشاند؟ آیا طی این سال ها متوجه نشده اند که خواسته یا ناخواسته افسار اقتصاد کشور دست آنها است؟ آیا می توانند در کارنامه خود یک نقطه مثبت نشان بدهند؟ لطفا با ذکر مثال یک نمونه از طرح های موفقیت آمیز که منجر به نفع عمومی شده است را بیان کنند؟
تا کنون این طرح ها و دخالت ها باعث شده است که کدام بخش از بازار خودرو تقویت شود؟ کدام یک از این دخالت ها خرید خودرو برای اقشار متوسط و یا کم درآمد را راحت کرده است؟ آیا واقعا از برهم زدن آرامش بازار هدف خاصی را دنبال می کنند؟ آیا مگر شعار و ادعای همه آنان قدم برداشتن در راه رضای خدا و مردم نیست؟ لطفا یک نمونه رضایت را بیان کنند؟ البته شاید منظور آنها از رضایت مردم همان مردم بخش خودی باشد.در غیر این صورت این روزها روز به روز به تعداد افرادی که توانایی خرید خودرو را از دست می دهند بیشتر و بیشتر می شود.

مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟