جدیدترین لیست قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران

سه شنبه - 9 خرداد 1402

پیشرانه – بررسی بازار خودرو کشور طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که مصوبه شورای رقابت در رابطه با قیمت جدید خودروهای مونتاژی بر بازار خودرو تأثیر داشته است و مشاهده می‌شود که قیمت این خودروها کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت هر دستگاه تیگو۸ پرومکس امروز با افت ۸۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

پیشرانه – بررسی بازار خودرو کشور طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که مصوبه شورای رقابت در رابطه با قیمت جدید خودروهای مونتاژی بر بازار خودرو تأثیر داشته است و مشاهده می‌شود که قیمت این خودروها کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت هر دستگاه تیگو۸ پرومکس امروز با افت ۸۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، همچنین در گروه محصولات مدیران خودرو، قیمت هر دستگاه تیگو ۸ پرومکس با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت X۵۵ پرو نیز با کاهش مشابه ۵۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در روز جاری، قیمت هر دستگاه X۲۲ پرو اتوماتیک با افت ۲۵ میلیون تومانی، آریزو ۵ با کاهش ۳۵ میلیون تومانی، آریزو ۵ اسپورت با کاهش ۳۵ میلیون تومانی، آریزو ۶ پرو با افت ۲۰ میلیون تومانی، تیگو ۷ (IE) با کاهش ۴۰ میلیون تومانی، تیگو ۷ پرو با افت ۲۰ میلیون تومانی، تیگو ۸ پرومکس (IE) با کاهش ۴۰ میلیون تومانی، فونیکس FX (۱.۵) با کاهش ۳۰ میلیون تومانی و فونیکس FX (۱.۶) با افت ۴۰ میلیون تومانی قرار گرفته‌اند.

در گروه محصولات کرمان موتور، بیشترین کاهش قیمت در روز جاری با ۳۰ میلیون تومان به کی ام سی K۷ اتفاق افتاده است و ارزش این خودرو به ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

همچنین، قیمت کی ام سی K۷ با کاهش ۲۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان و جک S۵ با همین کاهش قیمت به یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.

جک J۴ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، جک S۳ با کاهش ۲۰ میلیون تومانی و کی ام سی T۸ با کاهش ۱۵ میلیون تومانی قیمتگذاری شده‌اند.

در محصولات گروه بهمن، بیشترین کاهش قیمت متعلق به سدان ریسپکت با ۳۵ میلیون تومان است و قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، فیدیلیتی هفت نفره با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرستیژ نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی قیمتگذاری شده‌اند و ارزش آنها به ترتیب ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان و ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان است.

همچنین، در گروه خودروسازی فردا، SX۵ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان، T۵ با کاهش ۴۵ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، سوبا M۴ با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، مکث تیارا با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان و تیگارد X۳۵ با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان تعیین شده‌اند.

لیست قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران خرداد ۱۴۰۲

 

خودرو قیمت قبل قیمت روز تغییر قیمت درصد تغییر
تیگو۸ پرومکس ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۵۳%
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۲۹%
تیگو ۷ پرو ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۰.۷۹%
تیگو ۷ (IE) ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۷۳%
آریزو ۵ ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۲۳%
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۲۰%
آریزو ۶ پرو ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۰.۹۶%
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۱۵%
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۵۴%
فونیکس FX(۱.۶) ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۷۰%
جک S۵ ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳.۰۸%
کی ام سی K۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۴۶%
جک S۳ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۵۵%
کی ام سی T۸ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۱۷%
سدان ریسپکت ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۴۲%
فیدیلیتی هفت نفره ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۵۶%
دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۳۰%
فردا SX۵ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳.۵۰%
فردا T۵ ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۷۷%
سوبا M۴ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱.۶۱%
مکث تیارا ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۳۴%
تیگارد X۳۵ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۰۷%
لاماری ایما ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۰.۴۹%

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟