قیمت بازی برای بلوکه ماندن دارایی مردم در بانک ها

چهارشنبه - 21 تیر 1402

پیشرانه -قیمت های جدید خودروهای مونتاژی در حالی اعلام شد به احتمال زیاد باید شاهد موج جدید از انصراف های خرید خودرو در سامانه یکپارچه باشیم.اما در عین حال به نظرمی رسد این قیمت بازی برای بلوکه ماندن دارایی مردم در بانک ها بوده است.

پیشرانه -قیمت های جدید خودروهای مونتاژی در حالی اعلام شد به احتمال زیاد باید شاهد موج جدید از انصراف های خرید خودرو در سامانه یکپارچه باشیم.اما در عین حال به نظرمی رسد این قیمت بازی برای بلوکه ماندن دارایی مردم در بانک ها بوده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، طی دو ماه گذشته،قیمت های جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شد،شور و شوق زیادی را بین مردم ایجاد کرد. بسیاری از افراد که توانایی خرید خودرو با قیمت های بالا را نداشتند،به امید خودرو دار شدن و با تکیه بر قیمت های جدید ، حساب وکالتی افتتاح و ۱۰۰ میلیون تومان بلوکه کردند.امید آنها خودرودار شدن بود. چرا که طی سال های اخیر مخصوصا سال گذشته افزایش قیمت به شکل ناباورانه ای دسترسی طیف وسیعی از مردم به خرید خودرو را قطع کرده بود.

قیمت ها نجومی و فضایی شده اند و در مقابل درآمدها و توانایی مردم مسیر عکس آنها را پیموده است.اما از دو ماه پیش ،۱۷ اردیبهشت انتشار لیست جدید قیمت خودروهای مونتاژکاران روزنه های امید را به دریچه های روشنایی بدل کرد. قیمت ها به گونه ای بودند که بسیاری از افراد با تقاضای مصرفی واقعی ،به رغم قیمت هایی که هنوز هم بالا بودند،توانایی خرید داشتند.یا حداقل می توانستند با روش های مختلف منابع لازم را برای این کار تهیه کنند.

البته همان زمان هم برخی کارشناسان نسبت به غیر قابل قبول بودن این قیمت ها هشدار داده و پذیرش آن را غیر ممکن می دانستند. با این حال شورای رقابت نسبت به اعمال و اجرای نظرش اصرار داشت.اما اصرار آنها کافی نبود.چرا که خودروسازان بخش خصوصی با ارائه اسناد و مدارک به این شورا،اعلام کردند که با این روش آنها به شدت زیان ده شده و از چرخه تولید خارج می شوند.

با این حال شورای رقابت بر موضع خود استادگی می کرد.خودرسازان هم نظر آنها را قبول نمی کردند و در مقابل سامانه فروش یکپارچه عرضه خودرو را انجام داد.

این عرضه بدون قیمت های قطعی انجام شد.ثبت نام کنندگان باور داشتند که (البته با جوسازی روانی به وجودآمده) خودروسازان غیر دولتی و به تعبیر وزارت صمت مونتاژکار گران فروشی کرده و آنها باعث برهم خوردن نظم بازار هستند. به باور این بخش از مصرف کنندگان در این شرایط هم باز آنان مانع از خودرودار شدن آنها هستند.

ولی قیمت های جدید نشان داد که این قیمت ها یک بازی برای بلوکه کردن تک تک ۱۰۰ میلیون هایی بوده است که به سودای خودرو دار شدن وارد سامانه عرضه یکپارچه شده اند.این ۱۰۰ میلیون ها بلوکه شده در حساب وکالتی ، از یک سو دیگر راهی برای ورود به بازارپیدا نمی کردند و از سوی دیگر تجمیع آنها منابع قابل توجهی در اختیار سیستم بانکی قرار می داد.ضمن اینکه این مساله را می توان به نوعی ادامه ماموریت جمع آوری نقدینگی نیز دانست.

در واقع به نظر می رسد که شورای رقابت یا تفکری که در قالب این نهاد مسیر را طراحی می کند.از ابتدا نیز می دانسته است که فروش خودرو با این قیمت ها برای خودروسازان غیر دولتی غیر ممکن است.از یک طرف آنها با محدودیت منابع مواجه هستند و از سوی دیگر به دلیل اینکه سرمایه ها شخصی است به شدت و با تمام وجود برای حفظ آن دفاع خواهند کرد.

اما  قیمت بازی برای بلوکه ماندن دارایی مردم در بانک ها نیز مساله نبود که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. یک تیر و دو نشان بود.هم توانستند قدرت تهیج افکار عمومی را به خودروسازان نشان بدهند و هم توانستند با ابزار واردات مردم را همراه خود کنند.

در این شرایط مشخص نیست که هزینه ناامیدی مردم را چگونه می توانند بپردازند.

نوشته: مهدی اسدی

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟