«پیشرانه» گزارش می‌دهد

توپ برقی سازی در زمین دولت

شنبه - 27 آبان 1402

پیشرانه- نمایشگاه تحول صنعت خودرو با محوریت برقی سازی در حالی به پایان رسید که با توجه به اقدامات خودروسازان حاضر به نظر می‌رسد این بار توپ برقی سازی در زمین دولت و به خصوص وزارت صمت قرار دارد.

پیشرانه- نمایشگاه تحول صنعت خودرو با محوریت برقی سازی در حالی به پایان رسید که با توجه به اقدامات خودروسازان حاضر به نظر می‌رسد این بار توپ برقی سازی در زمین دولت و به خصوص وزارت صمت قرار دارد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» محل دائمی نمایشگاه های بین المللی طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه جاری شاهد برگزاری دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو بود.

این نمایشگاه با هدف تبیین دستاوردهای برنامه تحولی صنعت خودرو در دولت سیزدهم و با رویکرد گفتمان سازی کاربرد خودروی برقی در سطح مردم وحاکمیت به عنوان یک ضرورت ملی برای مقابله با چالشهای زیست محیطی کشور برگزار شد.

طی روزهای برگزاری نیز بازدیدکنندگان مشاهده کردند که خودروسازان با دستان پر در نمایشگاه تحول صنعت خودرو حاضر شده‌اند.
این مساله نشان می‌دهد که پیش از آنکه وزارت صمت بخواهد این مساله را به صورت یک رویداد و در یک بسته ۴ روزه به مردم و گروه های هدف معرفی کند ،خودروسازان خود به خود به این بخش از تولید خودرو ورود کرده اند.

البته نحوه ورود هر یک از خودروسازان تفاوت‌های خاص خود را داشت. بعضی از آنها با توجه به زیرساخت ها و برنامه‌ریزی‌ها تصمیم به ساخت و بعضی دیگر تصمیم به واردات گرفته‌اند. مساله مهم این است که در هر حال آنها به ضرورت و درک این موضوع رسیده و کار را بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور آغاز کرده‌اند.

آنها متوجه شده‌اند که برقی‌سازی و استفاده از این نوع خودروها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. به همین علت نیز آنها زودتر از آنکه وزارت صمت به فکر بیفتد، با شرکت‌های متخصص و دانش بنیان ارتباط گرفته و مقدمات کار را فراهم کرده اند.

طی دو سه سال اخیر هم هراز چندگاهی خبری از این حرکت منتشر و در برخی موارد این محصولات معرفی نیز شده‌اند.

با این حال دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو نشان داد که خودروسازان به خصوص بخش خصوصی از ظرفیت ها و سرعت مناسبی برای برقی سازی برخوردار هستند.

به بیان بهتر، آنچه که به تولید کننده و خودروساز می‌شود را توانسته اند در حد بضاعت فراهم و بر اساس آن حرکت کنند. پس تا به این جای کار، آنها قدم هایی که باید برمی داشتند را برداشته اند.

در مقابل با توجه به ماهیت وتاکید ویژه بر فرهنگ سازی و ضرورت استفاده از خودروهای برقی اگر وزارت صمت این موضوع را جدی نگیرد،این نمایشگاه هم مانند سایر وعده های وزارت صمت پوچ و توخالی می‌ماند. در بهترین حالت نام وزیرصمت و معاونان در تاریخ برقی سازی خودروها ثبت می شود. بدون اینکه هیچ دستاوردی برای صنعت و مردم داشته باشد.

به عبارت ساده تر با توجه به نحوه حضور خودروسازان حاضر در این نمایشگاه، حالا توپ برقی‌سازی در زمین وزارت صمت و در اصل در زمین دولت است. چرا که آنها باید زمینه ها و زیرساخت ها لازم را مهیا کنند. وظیفه دولت است که میان دستگاه‌ها و وزارتخانه های مرتبط هماهنگی ایجاد کرده تا این پروژه با سرعت و قدرت مناسب پیش برود.

خودروسازان نشان دادند که این مساله را درک کرده و حرکت را آغاز کرده اند، آیا دولت نیز به ضرورت این موضوع رسیده است؟

 

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟