«پیشرانه» گزارش می‌دهد:

سقوط آزاد بیخ گوش صنعت خودرو

دوشنبه - 2 بهمن 1402

پیشرانه – خودروسازها و قطعه سازها این روزها برای تأمین ارز با مشکلات جدی همراه هستند و در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار بر توسعه این صنعت دارد. تقریباً بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال از زمان‌های پررونقی است که تقاضا برای خریدوفروش افزایش پیدا می‌کند؛ اما آیا وضعیت خودروسازان و قطعه […]

پیشرانه – خودروسازها و قطعه سازها این روزها برای تأمین ارز با مشکلات جدی همراه هستند و در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار بر توسعه این صنعت دارد.

تقریباً بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال از زمان‌های پررونقی است که تقاضا برای خریدوفروش افزایش پیدا می‌کند؛ اما آیا وضعیت خودروسازان و قطعه سازان هم در این ماه‌ها پررونق است؟ بدون شک پاسخ به این سؤال منفی است چراکه شرایط خودروسازان و قطعه سازان که بازیگران اصلی صنعت خودرو هستند چنگی به دل نمی‌زند. قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و عدم تخصیص ارز از سویی دیگر کار را به جایی رسانده که ممکن است برخی از واحدها در ماه‌های پایانی سال و حالا که نزدیک

به تعطیلات نوروز هستیم با مشکل جدی و یا حتی تعطیلی همراه شوند.

عدم تخصیص ارز به قطعه سازان و خودروسازان و همچنین پیچیدگی دریافت ارز از بانک مرکزی باعث شده تا تأمین نیاز صنعت خودرو با مشکلات جدی همراه شود و به زبانی ساده‌تر شرایط را در وضعیت بدی قرار دهد. در حالی تأمین ارز با مشکل همراه است و چرخش نقدینگی با مشکل همراه شده که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان هم افزایش پیدا کرده و برخی از قطعه سازان اعلام کردند دیگر نمی‌توانند کار کنند. از سویی دیگر قطعه سازان و خودروسازان اجازه استفاده از ارز با منشأ شخصی راندارند. درنتیجه با چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت صنعت خودرو پیشرفت کند و نیاز بازار را تأمین کند.

اما امروز چه می‌توان کرد؟ چطور می‌توان به شرایط پیش‌آمده کمک کرد؟ بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای حل مشکلاین صنعت، حذف قیمت‌گذاری دستوری است تا با کاهش زیان انباشته و رسیدن به سوددهی خودروسازان بتواند بدهی‌های خود بهقطعه سازان را تسویه کنند؛ اما از سویی دیگر باید سازوکار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تغییر و این مسیر تسهیل پیدا کند.

در حالی دولت و به‌ویژه وزارت صمت تأکید بر توسعه صنعت خودرو افزایش تولید دارد که این صنعت برای تأمین نیازهای اصلیخود با مشکل همراه است. اگر امروز وزارت صمت با تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی نتواند این مشکل را حل کند عمق این موضوع به جایی می‌رسد که نمی‌توان انتظار توسعه از آن را داشت. چطور می‌توان از صنعتی که برای تأمین ارز خود مشکل دارد انتظار ارتقای پلتفرم‌های تولیدی را داشت تا بتواند با برندهای مطرح دنیا رقابت کند.

باید امروز این گره را پیش از کور شدن باز کرد در غیر این صورت جبران برای آن سخت خواهد شد.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟