مدیرعامل جدید ایران‌خودرو

مدیرعامل جدید ایران‌خودرو منصوب شد

دوشنبه - 4 شهریور 1398

پیشرانه- هیأت مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو از انتخاب فرشاد مقیمی به‌عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جانشین هاشم یکه زارع خبر داد.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه مقیمی مدیرعامل جدید ایران‌خودرو از آبان ۹۷ تا پیش‌ازاین معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

گفتنی است در کارنامه او .۵عضو موظف هیأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران و مدير برنامه‌ریزی راهبردي و بودجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نیز دیده می‌شود.

گفتنی است مقیمی کارشناسي مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي، كارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشجوي دكتري مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال است.

مسئوليت هاي اجرايی

گفتنی است دبيری ستاد برگزاري همايش ۱۱ سال تلاش سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، دبيری ستاد اقتصاد مقاومتي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، رئیس كارگروه بهره‌وری شوراي سیاست‌گذاری و راهبري آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئيس كارگروه ارتقاء سلامت اداري، پيشگيري و مقابله با فساد سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، رئيس شوراي پژوهشي سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران، مدير بخش بهره‌وری و مشاور مدیرعامل شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران، رئيس انجمن بهره‌وری ايران، عضو هیأت مديره انجمن بهره‌وری ايران، دبيری اجرايي دومين و سومين كنفرانس ملي بهره‌وری، معاون سازمان‌دهی و امور پشتيباني دبیرخانه كميته پيشبرد بهره‌وری وزارت راه و ترابري و كارشناس مسئولی بررسی‌های اقتصادي اداره كل بررسی‌های اقتصادي و امور سرمایه‌گذاری وزارت راه و ترابري نیز در سابق مقیمی مدیرعامل جدید ایران‌خودرو به چشم می‌خورد.

سوابق فعاليتهاي پروژه اي و تحقيقاتی

مدیر عامل جدید ایران خودرو همچنین مدير پروژه راه‌اندازی سامانه اطلاعات مكاني شهرک‌ها و نواحي صنعتي ايران GIS.ISIPO.IR، عضو كميته توسعه مديريت سازمان صنايع كوچك و شهرک‌هاي صنعتي ايران، عضو كميته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدير پروژه و دبير كميته تدوين سند استراتژيك سازمان صنايع كوچك و شهرک‌هاي صنعتي ايران، دبير کارگروه تلفيق تهيه و تدوين استراتژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رئیس كميته راهبري و هماهنگي سامانه مديريت طرح و پروژه سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتي ايران نیز بوده است.

 

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟