ثبت نام درسامانه یکپارچه تعهدی برای خودرو ساز ایجاد نمی کند

چهارشنبه - 29 فروردین 1403

پیشرانه –  شورای رقابت پس از بررسی شکایات متقاضیان در خصوص طرح تبدیل خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه ضمن غیر قابل رسیدگی خواندن این شکایات و قانونی بودن پیشنهاد خودروسازان ، اعلام کرد : ثبت نام درسامانه یکپارچه تعهدی برای خودرو ساز ایجاد نمی کند. به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، پیرو افزایش […]

پیشرانه –  شورای رقابت پس از بررسی شکایات متقاضیان در خصوص طرح تبدیل خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه ضمن غیر قابل رسیدگی خواندن این شکایات و قانونی بودن پیشنهاد خودروسازان ، اعلام کرد : ثبت نام درسامانه یکپارچه تعهدی برای خودرو ساز ایجاد نمی کند.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، پیرو افزایش شکایت بخشی از ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه فروش خودرو مبنی بر طرح جایگزین خودرو از سوی خودروسازان ، شورای رقابت اقدام به بررسی ادله و دلایل کرد.
پس از بررسی جوانب این نهاد تشخیص داد که این شکایت ها در شورای رقابت قابل ریسدگی نیست و صرف ثبت نام در سامانه برای خودروساز تعهد ایجاد نمی کند.
شورای رقابت درباره چرایی صدور این رای توضیح داد:
شکایت و اعتراض در خصوص تغییرخودرو که خود نیز دوگروه می باشند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییرمدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرودرخواستی از جانب مشتری،شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرار داد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند.با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند و این نکته در اعلامیه های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثرآراءحاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم:هم آن دسته از شکایت هستند که شکات اعلام نموده اند پس از انعقاد قرارداد ، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد.با توجه به اینکه در این شکایات شرکت های خودروسازاعلام نموده اند که در تغییر مدل خودرو هیچ گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته اند و متمم قرار داد اعم ازفیزیکی یا الکترونیکی را امضاء نموده اند اعمال شده است.لذا اعضای شواری رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نموده اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضاء کرده و رضایت داده و سپس به شورای شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.”
حال با توجه به رای صادر شده مشخص می شود که ثبت نام در سامانه یکپارچه فقط اولویت ها را مشخص می کند .به عبارت بهتر صرف ثبت نام در این سامانه خودروساز را متعهد نمی کند.
هرچند خودروسازان به خصوص تولید کنندگان بخش خصوصی خود را ملزم به تحویل خودروهای ثبت نامی دانسته و می دانند.اما باید در نظر داشت که این سوء برداشت پیرو تصمیم های غیر منطقی نفراتی ایجاد شده است که در حال حاضر سمتی در وزارت صمت ندارند.
اما این تصمیم و اجبار به حضور در سامانه یکپارچه خودروسازان را متحمل خسارات و فشارهای زیادی کرد. این فشار روی خودروسازانی مانند بهمن موتور که محصولات پرطرفداری تولید می کنند ، نسبت به سایرین بیشتر بود.
چون ثبت نام در سامانه این تصور را به وجود آورده بود که خودروساز برای تحویل خودروهای مد نظر،تعهد دارد.اما رای اخیر شورای رقابت مشخص کرد که تعهدی در میان نیست و صرفا تعیین اولویت است.
با این حال بهمن موتور با توجه به شعاری که دارد تلاش کرد تا ثبت نام کنندگان دست خالی نمانند. اما وضعیت تولید و چالش های ایجاد شده باعث شد که آنها طرح تبدیل را پیشنهاد بدهند. البته این پیشنهاد با هجمه هایی علیه آنان همراه شد.ولی رای صادر از سوی شورای رقابت نشان میدهد که آنها در چارچوب قوانین حرکت کرده و از وضعیت سوء استفاده نکرده اند.
بنابراین با روشن شدن تکلیف به نظر می رسد که طرح های تبدیل از سوی خودروسازان همچنان ادامه خواهد یافت و ثبت نام کنندگان بر اساس اولویت می توانند خودروی مد نظر را انتخاب کنند. این انتخاب همچنین در شرایطی صورت می گیرد که الان مشخص شده است که ثبت در سامانه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی کند.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟