سیستم EBD

سیستم EBD چیست و چگونه کار می‌کند؟

سه شنبه - 2 مهر 1398

پیشرانه- یکی از آپشن هایی که این روزها بسیاری خودروها از آن بهره می‌برند و خریداران نیز برای امنیت بیشتر وجود آن برایشان اهمیت پیداکرده سیستم EBD است.

پیشرانه- یکی از آپشن هایی که این روزها بسیاری خودروها از آن بهره می‌برند و خریداران نیز برای امنیت بیشتر وجود آن برایشان اهمیت پیداکرده سیستم EBD است.

به همین دلیل در سلسله گزارش‌های تعمیر و نگهداری خودرو در وب سایت پیشرانه این بار به این سؤال پاسخ‌خواهیم داد که واقعاً سیستم EBD چیست و چگونه کار می‌کند؟

در ابتدا باید گفت به این سیستم (EBL) محدودکننده نیروی ترمز الکترونیکی نیز گفته می‌شود.

به‌طورکلی این سیستم یک فناوری ترمز اتومبیل است که به‌طور خودکار میزان نیروی اعمال‌شده بر روی هر یک از چرخ‌های خودرو را بر اساس شرایط جاده، سرعت، بارگیری و غیره تغییر می‌دهد. همراه سیستم ترمز ضد قفل ABS، سیستم EBD به‌عنوان مکمل، می‌تواند فشار کم‌وبیش ترمز را روی هر چرخ اعمال کند تا قدرت توقف را در حین حفظ کنترل و پایداری وسیله نقلیه به حداکثر برساند.

به‌طورمعمول، در خودروهای محرک جلو (خودروهای غیراستاندارد) قسمت جلویی بیشترین وزن را تحمل می‌کند، در این حالت EBD نیروی ترمزی چرخ‌های جلو را افزایش می‌دهد و نیروی ترمز کمتری را به ترمزهای عقب توزیع می‌کند تا از قفل شدن چرخ‌های عقب و درنهایت لغزش خودرو جلوگیری کند.

در برخی از سیستم‌ها EBD در هنگام ترمز گیری و قبل از انتقال نیروی وزن نیروی ترمز چرخ‌های عقب را افزایش می‌دهد، طبعاً بعد از انتقال وزن به چرخ‌های جلو نیروی ترمز چرخ‌های جلو افزایش و نیروی ترمز چرخ‌های عقب کاهش پیدا می‌کند.

سیستم EBD

همان‌طور که مشخص است EBD ازجمله مکمل‌های اصلی سیستم ABS  است، به‌نوعی ABS از قفل شدن دائم چرخ‌ها جلوگیری و به طبع آن و هم‌زمان EBD نیروی ترمزی اعمال‌شده به هر چرخ را کنترل می‌کند. مطابق عکس بالا، EBD در زمان انتقال وزن باعث ثبات در چسبندگی مؤثر چرخ‌های عقب می‌شود.

در حالت عادی و با توجه به وضعیت خودرو و داده‌های حاصل از وضعیت پایداری خودرو، چسبندگی چرخ‌ها و نیروی پدال ترمز، EBD نیروهای تقریباً متوازنی را به چرخ‌ها اعمال می‌کند، در مقابل در حالت ترمز غیرعادی و در حین عواملی چون انتقال وزن از عقب به جلو EBD فشار چرخ‌های جلو را افزایش و به‌تناسب آن برای ایجاد چسبندگی توسط شیرهای موجود در مدولاتور ABS فشار وارد بر چرخ‌های عقب را برای ایجاد چسبندگی تایر و جاده افزایش می‌دهد البته در این حال ABS از قفل شدن چرخ‌های جلو جلوگیری می‌کند.

سیستم EBD

همان‌طور که عنوان شد EBD می‌تواند به‌عنوان مکمل با سیستم ABS  جهت جلوگیری از قفل شدن دائم و تقسیم مناسب نیروی ترمزی بین چرخ‌ها ترکیب شود، همچنین این سیستم می‌تواند به‌عنوان تکمیل‌کننده به کمک سیستم ESC(سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) آمده و چرخش خودرو را در شرایط خاص (حالت‌های کم فرمان و بیش فرمان) حول محور YAW عکس بالا به حداقل برساند، البته در حالت ESC حس‌گرهای متفاوتی اطلاعات را به ECU ارسال می‌کند اعم از حس‌گرهای چرخ، YAW، حس‌گر دور موتور، پدال، گیربکس و …

به زبانی ساده‌تر درگذشته ABS به‌تنهایی موجب جلوگیری از قفل دائم چرخ‌ها می‌شد. باکمی تفاوت با اضافه شدن EBD نیروی واردشده بر چرخ‌ها نیز تحت کنترل قرار گرفت که تا این زمان هر دو این عملیات در یونیت ABS به‌طور انحصاری برنامه‌ریزی می‌شد ولی با ظهور سیستم‌های نظیر ESC، سیستم یکپارچه‌شده و پردازش داده‌ها در ECU با توجه به حجم ارسالی اطلاعات از اجزاء مختلف خودرو مورد پردازش قرارگرفته و درنهایت نوع نیروی اعمالی بر هر یک از چرخ‌ها مشخص‌شده و پایداری خودرو به طرز چشمگیری بهبودیافته است.

سیستم EBD بر روی ترمز ABS نصب می‌شود و مکمل عملکرد ترمز ABS است یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم EBD باشد، قطعاً به سیستم ABS نیز مجهز خواهد بود، در نوعی دیگر کاربرد سیستم EBD را می‌توان حفظ پایداری خودرو در شرایط زیر دانست: ترمز به همراه بار و مسافر و ترمز گرفتن در پیچ.

سیستم EBD

مطابق با عکس بالا در حالت بی‌بار A و در حالت عادی خودرو مطابق با عمل ABS در فاصله معینی بدون قفل دائم چرخ متوقف می‌شود در این حالت تقریباً EBD عملکرد نداشته و فقط ABS عملکرد کامل را دارد، البته عملکرد ABS نیز منوط به قفل شدن چرخ‌هاست.

در حالت B و C خودرو در حالت بار کامل قرار دارد همان‌طور که مشخص است عکس حالت کله زنی خودرو سیستم EBD موجب افزایش نیروی ترمزی و کاهش طول ترمز می‌شود (حالت B) همان‌طور که مشخص است، نبود سیستم EBD باعث افزایش خط ترمز می‌شود (حالت C).

نکاتی در مورد EBD

  • خطا در سیستم EBD توسط چراغ ABS مشخص می‌شود.
  • در نسل دوم EBD وارد صنعت خودرو شد لذا در نسل اول فقط قفل شدن چرخ‌ها تحت کنترل ABS بود.
  • تا نسل دوم تمامی پردازش‌ها توسط واحد ABS انجام می‌شد.
  • سیستم EBD بر روی ترمز ABS نصب می‌شود و مکمل عملکرد ترمز ABS است یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم EBD باشد، قطعاً به سیستم ABS نیز مجهز است.
  • سیستم ESC(ESP,DSC) بر روی ترمز ABS و EBD نصب می‌شود و مکمل عملکرد ترمز ABS و EBD است یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم ESC باشد، قطعاً به سیستم ABS  و EBD نیز مجهز است. البته در این سیستم پردازش به‌صورت شبکه‌ای و در ECU انجام می‌شود.

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟