گزارش تصویری از روز دوم نمایشگاه خودرو شهر آفتاب

پنجشنبه - 29 اردیبهشت 1401

پیشرانه- دومین روز نمایشگاه بین المللی خودرو تهران با استقبال بازدید کنندگان سپری شد این نمایشگاه تا جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

پیشرانه- دومین روز نمایشگاه بین المللی خودرو تهران با استقبال بازدید کنندگان سپری شد این نمایشگاه تا جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟