افزایش ۵۰ درصدی توليد گروه سایپا در مقایسه با سال گذشته

دوشنبه - 18 اردیبهشت 1402

پیشرانه -توليد گروه خودروسازي سايپا تا پايان ۱۶ اردیبهشت از ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه  عبور كرد و ركورد ۵۰ درصدي توليد در اين بخش ثبت شد.

پیشرانه -توليد گروه خودروسازي سايپا تا پايان ۱۶ اردیبهشت از ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه  عبور كرد و ركورد ۵۰ درصدي توليد در اين بخش ثبت شد.
به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، گروه خودروسازي سايپا در راستاي افزايش توليد و كمك به تنظيم بازار خودرو، موفق شد تا پايان ۱۶ اردیبهشت ۵۰ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو تولید كند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۵۰ درصدي به دست آمده است. سال گذشته در بازه زماني ياد شده ۳۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه خودرو، توليد شده بود.

از سويي دستاورد ديگر گروه خودروسازي سايپا در ۱۶ اردیبهشت ماه، تولید ۲ هزار و  ۲۴۴ دستگاه بود كه اين اتفاق رکورد جديدي در تولید روزانه ۴ سال اخیر گروه سایپا است.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟