خودروسازان خصوصی نیاز به سیستم قرعه‌کشی ندارند

شنبه - 17 اردیبهشت 1401

پیشرانه -عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت گفت: این بخشنامه قطعا تبعات و حاشیه های زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود.

پیشرانه -عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت گفت: این بخشنامه قطعا تبعات و حاشیه های زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» به نقل از تیتر۲۰ بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص بخشنامه وزیر صمت به سازمان حمایت مبنی بر اینکه تمامی خودروسازان چه خصوصی و چه دولتی باید زین پس بر اساس قرعه کشی خودروهای خود را به بازار عرضه کنند، گفت: آقای وزیر قول داده بود امسال قرعه کشی خودرو حذف شود و قرار نبود امسال این سیستم ادامه داشته باشد، این بخشنامه خلاف وعده وزیر است.

او گفت: این رویه به بازار خودرو آسیب زیادی خواهد زد چرا که خودروسازان خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی طی این مدت به موقع خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کردند و مشکلی نداشتند.

رحیمی با تاکید بر اینکه اکنون خودروسازان دولتی فروش فوق العاده برگزار می کنند و خودروها را سه ماهه تحویل می دهند، در حالی که خودروسازان خصوصی کمتر از سه ماه خودرو را تحویل مشتری می‌دهند، گفت: اگر خودروسازان خصوصی هم بخواهند از سیستم قرعه کشی تبعیت کنند، دچار مشکل خودروسازان دولتی می شوند که برای بازار کنونی خودرو موضوعی غیرقابل جبران است.

عضو کمیسیون‌ صنایع مجلس می گوید: این بخشنامه قطعا تبعات و حاشیه های زیادی برای بازار خودرو خواهد داشت و باید جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود.

او تشریح کرد: مجلس قطعا به این موضوع ورود خواهد کرد؛ وزیر قول داده بود که امسال قرعه کشی حذف خواهد شد و این سیستم باعث‌ می شود بازار خودرو آشفته‌تر شود.
رحیمی گفت: خودروسازان خصوصی مشکل عرضه نداشتند و اکنون با این‌ رویه قطعا دچار کمبود عرضه خواهند شد و دست دلالان بیشتر خواهد شد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟