شرایط پیش فروش ایران خودرو اعلام شد

دوشنبه - 13 آبان 1398

پیشرانه- گروه صنعتی ایران خودرو پیش فروش ۱۲ خودرو از تولیدات این شرکت را سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۱۱ آغاز می‌کند.

پیشرانه- گروه صنعتی ایران خودرو پیش فروش ۱۲ خودرو از تولیدات این شرکت را سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۱۱ آغاز می‌کند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» ایران خودرو اعلام کرده است خودروهای پژو ۴۰۵ بنزینی SLX، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX، سمند ال ایکس EF7 بنزینی، سمند ال ایکس EF7 دوگانه سوز، سمند ال ایکس EF7 سال، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک، پژو پارس سال، پژو پارس معمولی، پژو پارس TU5، دنا معمولی، دناپلاس و پژو ۲۰۷ دستی را پیش فروش خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای خرید خودرو پژو ۴۰۵ بنزینی  SLX، سی و سه میلیون ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۶ و ۱۳ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۶.۵ و ۱۳.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای خرید خودرو پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX، سی و دو میلیون ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۷.۵ و ۱۴.۵ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۸ و ۱۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای خرید سمند ال ایکس EF7 دوگانه سوز، ۳۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۷ و ۱۴ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۷.۵ و ۱۴.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای خرید سمند ال ایکس EF7 بنزینی، ۳۴ میلیون ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۷.۵ و ۱۴.۵ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۸ و ۱۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای سمند ال ایکس EF7 سال، ۳۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۷.۵ و ۱۴.۵ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۸ و ۱۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک، ۳۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۵.۵ و ۱۲.۵ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۶ و ۱۳ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای پژو پارس سال، ۳۹ میلیون تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصرافی برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده در نظر گرفته نشده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۶ و ۱۳ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای پژو پارس معمولی، ۴۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصراف برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده به ترتیب ۱۵ و ۱۲ درصد تعیین‌شده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۵.۵ و ۱۲.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای پژو پارس TU5، چهل و دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصرافی برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده در نظر گرفته نشده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۵.۵ و ۱۲.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای دنا معمولی، ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میلیون تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصرافی برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده در نظر گرفته نشده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۶.۵ و ۱۳.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام ایران خودرو پیش‌پرداخت برای دناپلاس، ۵۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میلیون تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصرافی برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده در نظر گرفته نشده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۵.۵ و ۱۲.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

بر اساس اعلام این شرکت در شرایط پیش فروش ایران خودرو، پیش‌پرداخت برای پژو ۲۰۷i دستی، ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میلیون تومان خواهد بود. ایران خودرو زمان تحویل این خودرو را مهر و آبان ۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس سود مشارکت و انصرافی برای پیش‌خرید تحویل مهر سال آینده در نظر گرفته نشده است؛ اما اگر خریداران موعد تحویل خودرو خود را آبان ماه سال آینده انتخاب کنند سود مشارکت و انصراف به ترتیب به ۱۵.۵ و ۱۲.۵ درصد تغییر خواهد کرد.

گفتنی است جدول شرایط پیش فروش ایران خودرو به شرح زیر است.

شرایط پیش فروش ایران خودرو ویژه آبان

 

 

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟