مرور برچسب

وزارت صمت

«پیشرانه» گزارش می‌دهد

برنامه وزارت صمت جایگزین تلاش‌های مجلس شد

پیشرانه- خبرساز شدن موضوع افزایش تولید در صنعت خودرو، بحث مهم آزادسازی واردات را به حاشیه برده است تا به این لحظه نتیجه دقیقی از اجرایی شدن یا عدم اجرای آن به دست نیامده است.

«پیشرانه» گزارش می‌دهد:

تا پایان سال خبری از واردات خودرو نیست

پیشرانه- سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو تا پایان سال را اشتباه دانست و گفت: در شرایط فعلی واردات خودرو تنها حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر خواهد کرد.

مرور صنعت خودرو در سال 99

وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مهرماه

پیشرانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند ماه سرانجام در مهر ماه صاحب وزیر شد و در این بین وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مرکز توجه قرار داشت.